IMG_0712

Doetank

Over dit project

Vereniging LFB is een belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking en zet zich in om hun positie in de maatschappij te verbeteren. In de Doetank gaan mensen met een verstandelijke beperking samen aan de slag met een onderwerp dat zij hebben gekozen, zoals omgaan met geld, pesten of het krijgen van een relatie. De Doetank vindt plaats op drie plekken in het land en wordt geleid door een ervaringsdeskundige van de LFB, samen met een coach.

Afsluitend is er een grote landelijke Doetank-bijeenkomst, waarin de opbrengsten van de regionale bijeenkomsten worden gepresenteerd aan andere mensen met een verstandelijke beperking, familie, zorgorganisaties en belangstellenden. Op deze manier vindt er bovenregionale uitwisseling en ontmoeting plaats en komen mensen in hun kracht te staan. Mensen met en zonder beperking kunnen van elkaar leren.

Doel van het project

Doel is mensen met een verstandelijke beperking sterker te maken, ervaringen uit te wisselen en te informeren over voor hen belangrijke onderwerpen. Hiermee wil de LFB de eigen regie, persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en participatie bij de deelnemers stimuleren.

Looptijd

1 januari 2019 - 30 juni 2019

Projectlocaties

Goes

Wolvega

Amersfoort

Utrecht

1
Goes
2
Wolvega
3
Amersfoort
4
Utrecht

Contact

Organisatie

Vereniging LFB

Projectleider

Jacqueline Moelands

Volg ons