gezonde-omgeving

Gezonde Omgeving

Over dit project

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak een gezondheidsachterstand. In het project Gezonde Omgeving werken de organisaties Cordaan, ’s Heerenloo en Sherpa samen met Vilans aan het terugdringen daarvan, specifiek gericht op het stoppen met roken.

Elke organisatie heeft een projectteam met daarin een ouder als ervaringsdeskundige, die meedenkt en ervoor zorgt dat het project aan blijft sluiten bij de behoeften van andere ouders. Daarnaast zijn er focusgroepen met ouders. Alle informatie wordt meegenomen bij het ontwikkelen van plannen om de ondersteuning aan ouders te verbeteren.

Shanna (24) is een voorbeeld van iemand die veel baat kan hebben bij deze integrale aanpak. Ze woont in een woonvoorziening met begeleiding voor gezinnen. Ze heeft een licht verstandelijke beperking en is zwanger van haar tweede kind. Shanna rookt. Bestaande begeleidingstrajecten om te stoppen werken niet, mede omdat ze niet goed functioneert in groepen en omdat ze het idee heeft dat begeleiders bepalen dat ze geen goede moeder is als ze rookt. Verder roken veel mensen in haar omgeving.

De kracht van het project is dat de ervaringsdeskundigheid van ouders als uitgangspunt dient. Een andere kracht is dat er op drie sporen ingegrepen wordt: de competenties van begeleiders, de betrokkenheid van het netwerk én de samenwerking tussen verschillende hulpverleningsorganisaties. Door meer begeleiders te laten werken vanuit motiverende gespreksvoering en ouders te begeleiden zonder te veroordelen, neemt de motivatie toe.

Doel van het project

Het doel van Gezonde Omgeving is om roken onder ouders met een licht verstandelijke beperking terug te dringen door de ontwikkeling van een integrale aanpak, waarbij het hele netwerk van de deelnemer meewerkt (ouder, begeleiders, sociale omgeving, professionals etc.).

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2019

In beeld

nichaima

‘Ik weet hoe het is om te roken én om te stoppen.’ Nichaima is ervaringsdeskundige bij Gezonde Omgeving.

Lees haar verhaal

inge

‘We richten ons op de motivatie en niet op het probleem.’ Inge is gezinsbegeleider bij Gezonde Omgeving.

Lees haar verhaal

Projectlocaties

Amsterdam

Breda

't Gooi

1
Amsterdam
2
Breda
3
't Gooi

Contact

Volg ons