Een goede start voor kinderen in Amsterdam Holendrecht Header

Een goede start voor kinderen in Amsterdam Holendrecht

Over dit project

Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen scholen extra activiteiten organiseren, zoals het Sinterklaasfeest en het schoolreisje. Niet alle ouders zijn in staat deze bijdrage te betalen. In een pilot op vier scholen in de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost betalen ouders door het scannen van hun Stadspas. De pilot is een onderdeel van de 2 jaar durende integrale scholenaanpak Stadsscholen020 met als doel dat alle kinderen in Amsterdam, ongeacht herkomst, thuissituatie of buurt waarin ze opgroeien, de meest succesvolle schoolloopbaan kunnen doorlopen.

Maatschappelijke dienstverlening
De Stadspas is beschikbaar voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. De pas wordt gescand door een medewerker van de maatschappelijke dienstverlening (MaDi). Achterliggend doel is dat MaDi meer bekendheid krijgt op de scholen zodat ouders gebruik gaan maken van het spreekuur over budgetadvies en financiële hulpverlening.

Rust in gezinnen
Zowel ouders als de scholen zijn erg positief over de pilot en tijdens schooljaar 2016-2017 zijn op de vier scholen al meer dan 400 stadspassen gescand. Dit aantal was zelfs hoger dan verwacht en hierdoor is de ouderbijdrage al hoger dan het jaar ervoor. Doordat de scholen minder bezig zijn met het innen van de ouderbijdrage en de financiële problemen bij kinderen thuis, kunnen zij zich meer met onderwijs bezighouden.
Nu ouders zich minder zorgen hoeven te maken om het betalen van de ouderbijdrage én wellicht extra financiële hulp krijgen, komt er hopelijk meer rust in de gezinnen.

Gezondheidseffecten
In het project werken onder meer de beleidsterreinen Armoedebestrijding Jeugd en Onderwijs van de Gemeente Amsterdam nauw samen met de basisscholen. De afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC is bij deze aanpak aangesloten om de gezondheidscomponent van de integrale aanpak te versterken en de aanpak te evalueren op gezondheidseffecten.

Doel van het project

Kinderen een goede start bieden via een integrale aanpak op basisscholen in Holendrecht.

Looptijd

1 april 2016 - 31 maart 2019

Projectlocatie

Amsterdam Zuidoost

1
Amsterdam Zuidoost

Contact

Organisatie

AMC UVA Sociale Geneeskunde

Projectleider

Janneke Harting

Volg ons