Een integrale aanpak van armoede: meer ruimte voor stoppen met roken? Header

Een integrale aanpak van armoede: meer ruimte voor stoppen met roken?

Over dit project

In Rotterdam is een methode ontwikkeld waarmee gezinnen, gecoacht door experts, stap voor stap uit de achterstand groeien. Stoppen met roken is een onderdeel van deze ‘integrale aanpak van armoede’.

In dit project ligt de focus op het behalen van duurzame resultaten door het verbeteren van zelfbeeld, zelfwaarde en copingstrategieën. Ter ondersteuning van de methode wordt de interactie tussen coach en bewoner versterkt: een speciaal ontwikkelde app (de GrowPad©), ondersteunt de gezinnen bij de aanpak van hun problemen, op alle levensdomeinen. Deze app wordt vooral op het gebied van positieve gezondheid en specifiek voor het stoppen met roken verder uitgewerkt.

Veel bewoners die op forse achterstand staan, zijn moeilijk te bereiken door hulpverleners en onderzoekers. Er heerst vaak wantrouwen jegens de instituties die hen willen helpen. Door de integrale aanpak van armoede gaan bewoners die al jaren zorg mijden weer problemen aanpakken; met de thuiszorg wordt gepoetst, brieven gaan weer open bij binnenkomst, schulden worden afbetaald en er wordt weer voorgelezen aan de kinderen.

De kracht van het project is dat samen met de gezinnen wordt gewerkt aan het oplossen van problemen. Problemen die zij zelf belangrijk vinden en die vaak niet in de eerste plaats met gezondheid te maken hebben. Zo kan na verloop van tijd ruimte ontstaan voor andere verbeterpunten, zoals stoppen met roken.

Doel van het project

Het doel is om de bestaande methodiek van Bureau Frontlijn uit te breiden met een app. De app wordt vervolgens onderzocht: verhoogt de app de intrinsieke motivatie van deelnemers om te stoppen met roken en lukt het uiteindelijke te stoppen met roken?

Looptijd

1 april 2017 - 1 oktober 2019

Projectlocatie

Rotterdam

1
Rotterdam

Contact

Organisatie

Erasmus MC

Projectleider

Frank van Lenthe

Volg ons