Een Praatje en een Plaatje Header

Een Praatje en een Plaatje

Over dit project

Een Praatje en een Plaatje is een laagdrempelige wijkformule waarin actieve buurtbewoners op bezoek gaan bij kwetsbare ouderen in de buurt. Met een boodschappenkarretje, met daarin een ouderwets platenspelertje en een platenkoffertje met verschillende singeltjes met ‘muziek van toen’. De muziek zorgt voor contact en verbinding.

Er vinden meerdere gesprekken plaats tussen dezelfde oudere en buurtbewoner om het contact tussen hen te versterken. Ouderen krijgen ook de mogelijkheid om een Danspaleis (ouderwets gezellig dansfeest) in de buurt te bezoeken. Dit biedt een mooie kans om andere ouderen en vrijwilligers te ontmoeten.

Een Praatje en een Plaatje wordt uitgevoerd in Amsterdam-Noord (Kadoelen, Molenwijk, Oostzanerwerf en Tuindorp Oostzaan), Amsterdam Oost (Indische Buurt), Rotterdam Centrum en Rotterdam IJsselmonde.

Looptijd

1 januari 2016 - 31 januari 2017

Resultaten

Het Danspaleis wil met Een Plaatje en een Praatje eenzame ouderen activeren en motiveren door middel van muziek, zodat zij actiever kunnen deelnemen aan de maatschappij. Doel is om mensen een zorgeloze middag te geven, met muziek van hun jeugd waar veel herinneringen aan gekoppeld zijn en om hen in contact te brengen met andere ouderen en vrijwilligers uit de buurt, zodat zij zich minder eenzaam gaan voelen én om hen in beweging te brengen. Kortom, plezier maken!

Het project heeft 103 ouderen bereikt, dankzij de inzet van 51 vrijwilligers in Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast zijn er op basis van ervaringen bij diverse ouderen veranderingen opgetreden doordat de zin in muziek is vergroot en daarmee ook vaak de zin in het leven. Ouderen hebben meer het gevoel gekregen dat ze meetellen door de bezoekjes en voelen dat ze ergens bij horen als ze ook een Danspaleis bezoeken.

Het lijkt erop dat dankzij de mobiele huiskamerdisco (en soms ook het Danspaleis) de ouderen worden empowered en dat de kwaliteit van leven bij diverse ouderen is verbeterd. Dit komt ten goede aan het bestrijden van sociaal isolement en het stimuleert ouderen sociaal actiever te worden. Naast het effect bij de ouderen is er bij de diverse vrijwilligers ook een liefde voor muziek en ouderen aangewakkerd.

Beeldverhaal over Salvatore, de Swingende Zeeman

Bekijk hier het verhaal van Salvatore (68). Deze Siciliaanse zeeman heeft zijn leven lang gereisd, gedanst en plezier gemaakt. Hij voelt zich tegenwoordig echter eenzaam en een avond uit dansen gaan is een te grote stap voor hem alleen. Het Danspaleis heeft hem in contact gebracht met Lavinia (38). Bekijk hier hoe Salvatore dankzij het contact met Lavinia de stap durft te zetten om toch te gaan dansen.

Projectlocaties

Amsterdam, Nederland

Rotterdam, Nederland

1
Amsterdam, Nederland
2
Rotterdam, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Het Danspaleis

Projectleider

Frederique Arnold

Volg ons