ECJP banner

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

ECJP: Ervaringscentrum ‘Jong Perspectief’

Resultaten

ECJP is een groep ervaringsdeskundige jongeren. Met hun kennis en ervaring helpen zij jongeren die net als zij een (chronische) lichamelijke en/of psychische aandoening hebben gratis.

ECJP is de plek waar je heel eenvoudig via je vraag of dilemma kwijt kunt en praktische steun vindt. De informatie, persoonlijke adviezen en tips die we geven bundelen we en delen we vervolgens online. Zo is het voor iedereen toegankelijk en wordt het makkelijker om keuzes te maken, worden twijfels weggenomen, en kunnen we met elkaar het maximale uit het leven halen.

Het doel van ECJP is dat jongeren niet meer het internet af hoeven te zoeken naar adviezen en mogelijkheden in hun situatie, maar simpelweg op één adres aan kunnen kloppen waar zij hen bij alle situaties verder helpen met de juiste informatie of naar de juiste hulp. Want ze kunnen kunnen bijdragen aan alles wat een jongere sterker maakt, zoals scholing, werk, tijdsbesteding en het creëren van een goede omgeving.

Over dit project

Ervaringskennis is een onderkend en gewaardeerd onderdeel van beleids- en behandelingskeuzes. Het Ervaringscentrum ‘Jong Perspectief’ (ECJP) richt zich op het verzamelen en ontsluiten van niet-wetenschappelijke (ervarings) kennis rondom chronische aandoeningen bij jongeren tot 25 jaar. Met als doel om deze jongeren van elkaar te laten leren, en dat hun ervaringskennis wordt meegenomen in onderzoek, zorg en beleid. Vanuit een holistische benadering van het verschil in maatschappelijk perspectief met gezonde leeftijdsgenoten, waarbij niet de beperking maar juist de ontwikkeling van jongeren met een chronische aandoening centraal staat, is er immers niet alleen behoefte aan kwalitatief goede en toegankelijke kennis over de problematiek maar juist ook aan ervaringsdeskundigheid van deze jongeren zelf. Het ECJP voorziet in onderlinge uitwisseling van die expertise, op geaggregeerd niveau. Het ECJP richt zich op het verzamelen en ontsluiten van niet-wetenschappelijke (ervarings)kennis rondom chronische aandoeningen bij jongeren van 0-25 jaar. Om de jongeren van elkaar te laten leren, en zodat hun ervaringskennis wordt meegenomen in onderzoek, zorg en beleid.

 

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact