FOTO EXAMINERING

Examinering en voorkomen uitstroom MBO

Over dit project

Studenten met een beperking ondervinden regelmatig belemmeringen op het gebied van toetsing en examinering. Handicap + Studie inventariseert en beschrijft casuïstiek in samenwerking met de MBO Raad, examenspecialisten en de Inspectie. Deze voorbeelden worden gebundeld en verspreid. Zo worden mbo-instellingen geïnformeerd over alternatieven die geboden kunnen worden aan studenten met een beperking bij toetsing en examinering.

Doel van het project

MBO-instellingen en studenten informeren over de mogelijkheden van aangepast examineren en toetsen door voorbeelden te verzamelen, die door examencommissies zijn goedgekeurd.

Looptijd

1 september 2016 - 30 september 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons