family check-up

Family Check Up

Over dit project

Jongeren tussen de tien en veertien jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB), psychische problemen en/of gedragsproblemen roken en drinken vaak te veel. Meestal zijn ze niet in staat daar uit zichzelf mee te stoppen. De Family Check Up (FCU) is in de Verenigde Staten een succes en kan mogelijk ook Nederlandse jongeren helpen.

Family Check Up is een korte (drie sessies), laagdrempelige interventie die zich richt op het hele gezin. De problemen die het gezin zelf ervaart, staan centraal. De gedachte is dat juist de context van het gezin belangrijk is bij het ontstaan en in stand blijven van problemen. De hulpverlener komt bij het gezin thuis. In de laatste sessie wordt afgesproken wat het gezin wil veranderen en wat daarvoor nodig is. Het kan dan gaan om opvoedingsondersteuning of een training ‘stoppen-met-roken’, maar ook om ondersteuning op financieel gebied. De aanpak is gericht op gezinnen met een lage sociaal-economische status.

Uit studies blijkt dat de Family Check Up ook succesvol kan zijn bij andere problemen. Denk aan anti-sociaal gedrag, psychische problemen, overgewicht of risicovol seksueel gedrag. Family Check Up is in de Verenigde Staten ontwikkeld. Het Trimbos Instituut wil de methode nu toesnijden op de Nederlandse context om vervolgens de aanpak te onderzoeken op effectiviteit.

Doel van het project

Doel van het project is om een Amerikaanse effectieve interventie aan te passen aan de Nederlandse context en via deze interventie roken en zwaar alcoholgebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking te verminderen.

Looptijd

2 januari 2017 - 28 juni 2019

In beeld

francisca

‘Ik hoor Ramona steeds vaker lachen.’ Francisca doet mee aan Family Check Up.

Lees haar verhaal

anja

‘FCU geeft een boost aan de sterke kanten van het gezin.’ Anja is jeugdspecialist bij Family Check Up.

Lees haar verhaal

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Trimbos instituut

Projectleider

Karin Monshouwer

Volg ons