FAMILY project Header

FAMILY project

Over dit project

Het FAMILY project is een familiegerichte aanpak in Amsterdam Zuidoost dat zich inzet voor gezonde en gelukkige families met jonge kinderen (2-10 jaar) van West-Afrikaanse en Creools-Surinaamse herkomst. Het is familiegericht, omdat de rol van de ouders, hun wensen ten aanzien van een gezonde leefstijl, en hun mogelijkheden centraal staan. Vooral families met een laag bestedingsniveau kunnen voordeel uit het project halen. Het interventieprogramma bestaat uit een communicatiecampagne, aandacht voor voeding en een cursus eigen regie.

Na de communicatiecampagne is de verwachting dat ouders een positieve houding hebben om hun leefstijl en opvoedpraktijken te verbeteren en hierbij gebruik maken van het bestaande aanbod in de wijk. Om aan te sluiten bij de wensen van de Creools-Surinaamse en West-Afrikaanse ouders in de Bijlmer zal dit aanbod (“de cursus”) zich richten op bijvoorbeeld koop- en kookvaardigheden, planningsvaardigheden (op vaste tijden eten en slapen); budgetteringsvaardigheden; intergenerationele cultuurconflicten tussen ouder en kind; omgaan met stress en coping met de nieuwe Nederlandse omgeving.

FAMILY Project sluit hierbij aan bij wat er al is in de buurt, zoals beweegprogramma’s, voedingsadviezen en sociaal-maatschappelijke programma’s en werkt samen met sleutelfiguren uit de gemeenschap en kerkleiders. Deze samenwerking verhoogt de kans dat het programma stand houdt na afloop van het project.
De kracht van het FAMILY project is de intensieve samenwerking met de doelgroep. Sleutelfiguren uit de Creools-Surinaams en West-Afrikaanse gemeenschap geven informatie over het project aan hun achterban, geven feedback aan projectleiders, helpen mee met het coördineren en organiseren van activiteiten en bij het werven deelnemers. Ook zijn buurtbewoners opgeleid om interviews voor de evaluatie van het project af te nemen. Tot slot, spelen de ouders de belangrijkste rol bij de invulling van het project.

Het FAMILY project is een samenwerking tussen het AMC-UvA, de GGD Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, de West-Afrikaanse en Creools-Surinaamse gemeenschap en (zorg)professionals uit Amsterdam Zuidoost en is onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Doel van het project

Het ultieme doel van dit project is meer kinderen van West-Afrikaanse en Creoolse- Surinaamse herkomst tussen de 2 en 10 jaar op een gezond gewicht. Om tot dit doel te komen, heeft het project als hoofddoelen: – een toename in een gezonde sociale norm ten aanzien van gewicht, leefstijl en opvoeding bij de doelgroen & – een toename van het gevoel van grip op het eigen leven bij de ouders van de doelgroep.

Looptijd

1 april 2016 - 1 oktober 2019

Projectlocatie

Amsterdam-Zuidoost

1
Amsterdam-Zuidoost

Contact

Organisatie

AMC UVA Sociale Geneeskunde

Projectleider

Erik Beune

Volg ons