Fit @WeekendAcademie Header

Fit @WeekendAcademie

Over dit project

De Weekend Academie wil gemotiveerde jongere kinderen (10-15 jaar) uit achterstandssituaties en hun ouders activeren bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten. Dit om hun kansen in de maatschappij te vergroten. Het project Fit@weekendacademie werkt aan vitaliteit en gezinsparticipatie. Dit sluit aan bij de aanpak van de zogenaamde Jump In scholen die veel aandacht besteden aan gezonde leefstijl.

Voeding en beweging spelen een grote rol in het project, maar ook het versterken van de emotionele kennis. Door jongeren hierover na te laten denken, ontdekken zij wat nodig is om eigen talenten maximaal te ontplooien. Daarnaast is gezinssituatie belangrijk. Bemoedigend ouderschap en ouderbetrokkenheid dragen bij aan een positieve toekomst van kinderen. Door gezinnen te coachen, vergroot hun sociale en maatschappelijke kennis en versterken hun pedagogische vaardigheden.

In het project worden rolmodellen ingezet voor de begeleiding van de jongeren. Dit zijn studenten met diverse achtergronden, net zoals de jongeren. Vanuit de opgebouwde band is een gesprek over gezonde leefstijl makkelijker aan te gaan. Doordat studenten ook met de ouders in gesprek zijn over een gezonde leefstijl en hen betrekken bij de activiteiten voor de jongeren, ontstaat de koppeling naar het hele gezin.

Het project wil zoveel mogelijk kinderen stimuleren lid te worden van een sportvereniging. Binnen de zeven projectweken vitaliteit hebben de kinderen kennis gemaakt met diverse sporten, zoals atletiek. Door drie proefactiviteiten ligt de drempel om een keer mee te doen met een reguliere training een stuk lager.

Doel van het project

Het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn Vitaliteit voor het buitenschools domein

Looptijd

16 januari 2017 - 19 juni 2019

Projectlocaties

Amsterdam

Haarlem

Almere

1
Amsterdam
2
Haarlem
3
Almere

Contact

Volg ons

  • d3a480d479b196e777fd1ec1af080e21-000f5a36
  • de1d986fd4d04a8e19483fbaf1a78223-001dfc99
  • e2f4488a7c98fcadec30749177a3f28f-00113e51