Frame

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Frame

Resultaten

Er hebben in totaal negen trajecten plaats gevonden op Mytylscholen in samenwerking met reguliere scholen. Er hebben 117 jongeren met chronische aandoening en 67 jongeren vanuit het regulier onderwijs meegedaan. Deelnemende jongeren hebben in de rol van regisseur, cameraman/-vrouw en hoofdpersoon een mooie video gemaakt van elkaar en zichzelf. Dit allemaal onder begeleiding van een professionele regisseur. Hij en zijn collega hebben de video’s voor de jongeren ge-edit tot een prachtig eindresultaat. Ook werd er tijdens de trajecten door een professionele cameraman een making off video gemaakt. Aan het eind van elk traject is er een moment gekozen waarop de jongeren deze video en het eindresultaat van hun eigen filmpjes zelf presenteerden aan hun ouders, docenten en andere leerlingen van de beide scholen. Een aantal keer zijn er ambtenaren van gemeenten komen kijken. Deze films zijn te zien op YouTube.

Over dit project

Het project Frame zorgde er voor dat jongeren met een chronische aandoening mediatools en vaardigheden krijgen aangereikt ter versterking en verbetering van hun eigen leven (autonomie).
Ze bouwen hiermee het zelfvertrouwen op om zichzelf aan de wereld te laten zien en contact te maken, zich uit te drukken en kritisch te zijn in het gebruik van media. Daarbij wordt er een verbinding gemaakt met jongeren uit het regulier onderwijs om de verschillen tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde jongeren te verkleinen.

Looptijd

9 februari 2017 - 31 december 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact