shutterstock_367740026

Functioneel trainen met digitale steun

Over dit project

Ouderen met een gezonde en actieve leefstijl zijn fitter, gezonder, hebben meer (spier)kracht en kunnen langer zelfstandig thuis functioneren. Het is dus van belang om bij ouderen met beginnende functionele beperkingen de achteruitgang in actieve leefstijl te beperken of te voorkomen. Hierbij gaat het niet alleen om ouderen te stimuleren meer te bewegen (tijd), maar ook goed gedoseerd (intensiteit, frequentie) en gericht op het trainen van relevante taken (functionaliteit).

In dit project wordt een beweeginterventie ontwikkeld en met 60 ouderen getoetst die specifiek op de doelgroep van Cordaan thuiszorg is toegesneden (tijd, intensiteit, frequentie en functionaliteit). De interventie is gebaseerd op het bewezen effectieve programma Functioneel Trainen Ouderen (FTO). Het functioneel trainen wordt ingebed in de groepsactiviteiten die Cordaan organiseert en die mogelijk nieuw kunnen worden gestart.

Om daadwerkelijk gezondheidswinst te behalen wordt een trainingsfrequentie nagestreefd van 2 tot 3 keer per week. Er wordt een functioneel thuistrainingsprogramma ontwikkeld met digitale ondersteuning. De digitale ondersteuning sluit direct aan bij het persoonlijke, op maat gesneden, trainingsprogramma en brengt de vorderingen van de deelnemer in beeld, zowel voor de eindgebruiker als voor de groepsleider.

Met de interventie wordt beoogd bij te dragen aan het verbeteren van de fitheid, (ervaren) gezondheid en het langer zelfstandig functioneren van ouderen in de thuissituatie.

Er vindt intensief kennisuitwisseling plaats met het meerjarige onderzoeksprogramma VITAMINE gericht op ‘Vitale Amsterdamse ouderen’

Doel van het project

Het doel van dit project is het stimuleren en behouden van een actieve leefstijl bij ouderen met beginnende functionele beperkingen door het toepasbaar maken en uitvoeren van digitaal ondersteunde functionele training als integraal onderdeel van het Cordaan beweegprogramma.

Looptijd

1 maart 2016 - 1 maart 2017

Projectlocatie

Amsterdam, Nederland

1
Amsterdam, Nederland

Contact

Organisatie

Hogeschool van Amsterdam - Kenniscentrum Achieve

Projectleider

Bart Visser

Resultaten

De Hogeschool van Amsterdam heeft n.a.v. dit project een mooie factsheet over Urban Vitality en een handleiding voor het gebruik van de tablet uitgebracht.