Final Jeroen Dietz_DIE5210

Gaat u mee op iPad?

Over dit project

In dit project kwamen oud & jong bij elkaar rondom een thema waarop jongeren deskundig zijn en ouderen juist meer willen weten, namelijk participatie in de informatiemaatschappij. In totaal hebben ruim 750 ouderen geparticipeerd in het project ‘Gaat u mee op iPad?’ van Stichting Nederland Verbindt. ROC-studenten geven les en oefenen zo in ICT-gebruikersondersteuning bieden aan ouderen die ze anders niet zo makkelijk zouden ontmoeten. Door de interactie tussen de ouderen en de jongeren ontstaat er meer wederzijds begrip. Ouderen worden in korte tijd vaardiger gemaakt om de iPad/tablet in hun eigen leven te integreren op een manier die bij hen past. Naast de basisvaardigheden wordt ook aandacht besteed aan online diensten op het gebied van zorg en welzijn, waarvoor studenten zorg & welzijn worden ingezet. Hiernaast worden ook online ontmoetingen via Skype of Facetime uitgelegd of het gezamenlijk spelen van spelletjes. Hierdoor breidt het netwerk rondom een oudere zich uit en/of kan dit netwerk langer in stand worden gehouden als de mobiliteit van de oudere afneemt. Lesmaterialen zijn ontwikkeld en ingebed in regulier curriculum van Zorg & Welzijnsopleidingen. ROC’s die ook met dit programma aan de slag willen, kunnen materialen opvragen via info@nederlandverbindt.nl.

Doel van het project

Dit project wil ouderen vroegtijdig ‘empoweren’ in informeel ICT gebruik, waardoor er gewenning is vóórdat er sprake is van (toekomstige) afhankelijkheid van ICT zorgtoepassingen.

Looptijd

1 april 2016 - 31 maart 2018

Activiteiten

Voorbereiden, organiseren en faciliteren van ruim 50 ‘ Gaat u mee op iPad? cursussen verspreid door de provincie, in de directe woonomgeving van ouderen.

De cursussen worden vanaf najaar 2016 georganiseerd voor alleenstaanden en verzorgd door onze partners, waaronder de Regionale Opleidings Centra (ROC’s).

Doel van de activiteit is basisvaardigheden in gebruik van de tablet PC aan te leren.
Daarnaast worden er expliciet in meerdere lessen aandacht besteed aan het gebruik van de tablet in het dagelijks leven en t.a.v. het onderhouden van de sociale contacten. Juist om onderlinge ‘online’ interactie te stimuleren wordt gedurende de cursus periode een aantal Apps in gebruik genomen om de sociale interactie tussen deelnemers te stimuleren.

Het lesmateriaal wordt hierop afgestemd en zal tot stand komen met de ouderen zelf, de KBO Noord-Holland en ervaringsdeskundigen.

Projectlocatie

Noord-Holland, Nederland

1
Noord-Holland, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Noord-Holland Verbindt

Projectleider

Jolande Verhulst

Volg ons