Projectfoto GAMES

GAMES= Gaan, Alleenstaande ouderen, Met, Elkaar, Sociale interactie aan

Over dit project

In nauwe afstemming en samenwerking met alleenstaande kwetsbare ouderen zijn we gekomen tot een eindproduct dat laagdrempelig sociale interactie stimuleert en verdiept; deelnemers gaven veelvuldig aan elkaar d.m.v. GAMES sneller te leren kennen en te komen tot diepgaander contact. Enkele quotes:

“Ik leerde haar pas echt goed kennen toen we daar GAMES kwamen spelen”.
“Dit spel is goed voor de hersenpan”
“GAMES geeft nieuwe prikkels”
“GAMES geeft verbinding en haalt mensen uit hun stoel”

Het is een waardevolle toevoeging op bestaande (groeps)activiteiten voor ouderen; professionals en deelnemende ouderen waarderen GAMES met een 7.8. GAMES is breed inzetbaar, zowel in gebruik op individueel als op groepsniveau en bij verschillende doelgroepen (mensen met somatische beperkingen, psychiatrische beperkingen en een combinatie daarvan). De eerste implementatiestappen zijn voorbereid en gezet; er is inzicht ontstaan in de beste manier van aanbieden en in de mogelijkheden die GAMES heeft voor doelgroep en gebruik. Er is gezorgd voor borging bij een vaste groep gebruikers en er is algemeen een grote belangstelling voor GAMES. Ook is er een nauwe samenwerking tussen zorginstellingen en het bedrijf, welke heeft geleid tot kennisdeling met internationale partners en aanschaf van het eindproduct.

Doel van het project

Middels dit project zullen 50-75 alleenstaande ouderen met één of meerdere beperkingen met elkaar (en hun wijkgenoten) in contact worden gebracht door de inzet van de Belevenistafel. Hierbij zal de Belevenistafel en desbetreffende games worden (door)ontwikkeld en/of aangepast om beter aan te sluiten op de vaardigheden, behoeften en belevingswereld van de doelgroep. Daarbij zijn de alleenstaande ouderen niet alleen de testers van de games, maar worden zij actief betrokken in het gehele innovatietraject als co-creator, bestaande uit exploratie, ontwikkeling, test, evalueren, implementeren. Dit zal gebeuren binnen twee á drie wijken in de regio Eindhoven waar de meeste alleenstaande ouderen met één of meerdere beperkingen woonachtend zijn. Middels “Games” zal een sociaal klimaat in de wijk worden gecreëerd waarbij alleenstaande ouderen zich actief in kunnen bewegen.

Looptijd

1 september 2016 - 31 december 2017

Projectlocaties

Eindhoven

Veldhoven

1
Eindhoven
2
Veldhoven

Contact

Volg ons

  • GAMES (1)
  • GAMES (2)
  • GAMES (3)
  • GAMES (4)