Nieuwe wegen naar gezond leven Header

Geweldige Wijk

Over dit project

Mensen die op of onder de armoedegrens leven zijn voortdurend bezig met overleven. Dit bezorgt hen veel stress en staat een gezond leven in de weg. De Geweldige Wijk is een innovatieve, integrale strategie die gezondheidsachterstanden bij de bron aanpakt.

Geweldige Wijk Meppel is een tweejarig project om de zelfredzaamheid van kansarme gezinnen te versterken, de persoonlijke randvoorwaarden te verbeteren en de sociale netwerken te verstevigen. Geweldige Wijk Meppel werkt toe naar interventies gericht op roken, zwaar alcoholgebruik, ongezonde voeding, bewegingsarmoede en/of een ongezond gewicht om effectief de gezondheid te verbeteren.

Het programma start met de realisatie van zowel een digitale als een sociale infrastructuur in de wijk voor het oplossen van ‘kleine’, dagelijkse problemen van kansarme gezinnen. De vraag van de gezinnen staat hierin centraal. Vernieuwend is dat het project niet bij ervaren gezondheid begint, maar bij de dagelijkse zorgen die het leven in armoede met zich meebrengt.

De doelgroep zelf is betrokken bij de voorbereidingen van het project. Zo hebben de Stichting ABC en de Healthy Sisters meegedacht en geadviseerd over inhoud en vorm van het project.
Gestart is met een brede dialoogsessie plaats over het project met de betrokken wethouder, raadsleden, professionals en bewoners uit verschillende wijken. Hoogtepunt was de ondertekening van het Convenant Schuldhulpverlening door een groot aantal Meppelse partijen. Dit betekent dat het project geborgd is in het armoedebeleid van gemeente en bekend is bij een groot aantal betrokkenen.

Doel van het project

Doel van het project is om zelfredzaamheid van gezinnen in achterstandssituatie te verbeteren om vervolgens via passend aanbod de gezondheid van de gezinnen te bevorderen.

Looptijd

1 april 2017 - 1 april 2019

Projectlocatie

Meppel

1
Meppel

Contact

Organisatie

Hogeschool Windesheim - Lectoraat De Gezonde Stad

Projectleider

Joop ten Dam

Volg ons