Gezond in Voorstad Header

Voorstad Beweegt

Over dit project

In het project Voorstad Beweegt werken het sociaal team, de gemeente Deventer, diverse organisaties, de buurt, professionals, vrijwilligers en bewoners samen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare groepen. Participatie van bewoners en betrokken partijen, empowerment de groepen en samenwerking tussen verschillende sectoren vormen de sleutel tot succes.

Bewoners zelf
Bewoners worden op verschillende manieren bij het project betrokken. Zij kunnen een idee of plan voor een gezonde activiteit bij Voorstad Beweegt indienen. Er vinden groepsgesprekken plaats met bestaande groepen over de betekenis van gezondheid en de deelnemers stellen eigen ‘actieplannen’ op. Het project ondersteunt de initiatieven met een budget, communicatie, begeleiding en wat verder nodig is.

Activiteiten
Zo zijn er moeders die wekelijks samen gezellige en gezonde activiteiten doen. Zij hebben een voorstelling over gezondheid gemaakt en uitgevoerd op school, een pleinfeest georganiseerd, een wandeling met ontbijt bij de Hema gedaan en met bloembakken de omgeving van de school ‘opgefleurd’. Een mooi hoogtepunt was het buffet van Voorstad Kids. Kinderen die vier weken naschoolse activiteiten hadden gedaan met als thema ‘Lekker in je vel’ hebben een buffet met gezonde hapjes gemaakt voor ouders, broers en zussen. De opkomst was hoog en het enthousiasme groot.

Gezondheid
Met ouderen in de wijk voeren de leden van het sociaal team individuele gesprekken over hun gezondheid. Per flat of buurt zijn de uitkomsten geëvalueerd en samen met de bewoners is besproken wat zij kunnen en willen ondernemen om hun gezondheid te verbeteren. Dit varieert van een maatje zoeken, vervoer regelen, de omgeving opfleuren tot samen bewegen en eten.

Doel van het project

Doel van het project is om zelfredzaamheid en persoonlijke randvoorwaarden van gezinnen in achterstandssituatie te verbeteren om vervolgens via passend aanbod de gezondheid van de gezinnen te bevorderen.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 december 2019

Projectlocatie

Deventer

1
Deventer

Contact

Volg ons