Gezond Nieuw Lekkerland Header

Gezond Nieuw Lekkerland

Over dit project

Wie gezond en fit is, heeft meer kansen zich te ontwikkelen en actief mee te doen op school, thuis of op het werk. Het project Gezond Nieuw-Lekkerland, een project van de GGD (Dienst Gezondheid en Jeugd) en de gemeente Molenwaard, organiseert daarom verschillende activiteiten om kinderen en ouders enthousiast te maken voor gezond eten en bewegen.

Overgewicht voorkomen
De drijvende kracht achter het project is de goede samenwerking tussen de beweegcoaches van Molenwaard Actief, de managers en pedagogisch medewerkers van Wasko Kinderopvang, de Jeugdverpleegkundigen van Rivas, de teams van drie basisscholen, de gemeente Molenwaard en de GGD (Dienst Gezondheid en Jeugd). Allen hebben een gemeenschappelijk doel: het voorkomen van overgewicht bij kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders.

Integrale aanpak
Het project is gericht op de preventie van overgewicht door een integrale aanpak. De nadruk ligt op drie pijlers: (1) de fysieke en sociale omgeving, (2) voorlichting en educatie en (3) signalering en advies. Zo krijgen peuters die de peuterspeelzaal bezoeken speciale beweeglessen. Kinderen en hun ouders maken op de basisschool op een interactieve manier kennis met gezonde voeding en de kinderen kunnen meedoen aan allerlei naschoolse beweegactiviteiten.

Inwonerspanel
Als onderdeel van het project wordt er een social marketing onderzoek uitgevoerd onder inwoners met een lage opleiding. De focus ligt hierbij op het achterhalen van de factoren die een rol spelen als het gaat om gezond eten en bewegen. Om de inwoners nog meer te betrekken bij het project is er daarnaast een inwonerspanel gevormd.

Doel van het project

Het verkleinen van verschillen in overgewicht tussen gezinnen in Nieuw Lekkerland die in een achterstandssituatie zitten en gezinnen die dat niet zitten.

Looptijd

1 mei 2016 - 31 december 2019

Projectlocatie

Nieuw-Lekkerland

1
Nieuw-Lekkerland

Contact

Volg ons