FNO  Taalles buitenlandse vrouwenTiel aan de Gezonde Zijde

Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo

Over dit project

Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo richt zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van kwetsbare gezinnen in de buurten Klein Driene, De Noork, de Sterrenbuurt en de Hengelose Es Noord. Het project ondersteunt 50 gezinnen met kinderen uit de betreffende buurten.

Eigen competenties
Het project is ontwikkeld vanuit een aantal gedachten. Ten eerste om vroegsignalering te versterken, zowel vanuit betalingsachterstanden als vanuit de wijkteams. Ten tweede om aandacht te geven aan de financiële situatie. Overzicht creëren en zelf weer de touwtjes in handen krijgen, kan veel verschil maken als je er op tijd bij bent. Dit maakt ook onderdeel uit van de geluksgerichte werkwijze, een derde element. Autonomie, inzetten van eigen competenties en verbondenheid zijn hier kernwoorden. Zowel in de ondersteuning van de individuele gezinnen als bij collectieve activiteiten.

Geluksgericht werken
Gezonde Toekomst Dichtbij Hengelo is een holistisch project; het concept gezondheid wordt ruim geïnterpreteerd. Er is aandacht voor financiën en schulden en voor bewegen en sport. Maar het belangrijkste is dat via de methode van het geluksgericht werken (onder andere de Geluksroute) autonomie en zelfregie, competenties en verbondenheid centraal staan.

Startpunt
De mensen uit de buurten zelf zijn het startpunt van het project. Daarnaast zijn er in de voorbereidingsfase van het project interviews gehouden met mensen uit de doelgroep. Voor professionals van het wijkteam is het soms zoeken naar de juiste vragen en instrumenten om het gesprek niet alleen vanuit de hulpvraag te voeren. Met behulp van onder meer de speciaal gemaakte vragenlijst lukt dit steeds beter.

Doel van het project

Het versterken van veerkracht en zelfregie in de gezinnen in Hengelo. Waardoor een positief effect op ervaren gezondheid en ook op roken, alcoholgebruik en overgewicht wordt bereikt.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 december 2019

Projectlocatie

Hengelo

1
Hengelo

Contact

Volg ons