Goes gezond, Samen in Beweging Header

Goes bezig

Over dit project

Stress, je sociale netwerk en financiën bepalen of je lekker in je vel zit en daardoor de ruimte hebt om na te denken over gezond eten en bewegen. Goes Gezond werkt aan de ervaren gezondheid van bewoners met een integrale wijkaanpak. Centraal in de aanpak van Goes Gezond staat het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ en het is onderdeel van de Zeeuwse ‘vitale revolutie’.

Persoonlijke benadering
Via het welzijnswerk worden kwetsbare gezinnen benaderd om in groepsverband mee te doen aan gezondheidsbevorderende programma’s. Van grote invloed op het slagen van dit programma is de persoonlijke benadering van de gezinnen; letterlijk aanbellen, hen opzoeken, de tijd nemen om het gesprek aan te gaan. Twee bewoners uit de doelgroep fungeren als klankbordgroep. De betrokkenheid van de jeugdverpleegkundige, procescoördinatoren en welzijnswerkers is waardevol vanwege hun contacten en ervaringen in de praktijk.

Resultaten
Dit alles heeft al tot mooie resultaten geleid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de projectgroep en regiegroep groeit. De opkomst bij de wijkbijeenkomsten wordt steeds groter, ook door gezinnen die eerder niet in beeld waren. De middelbare school met horeca-opleiding stelt de keuken beschikbaar en er zijn ouders en kinderen die belangeloos mee koken. Leerling-koks ondersteunen hierbij en geven tips, bijvoorbeeld over vitamines en wat je met etensrestjes kunt doen. Verder zijn afspraken gemaakt over de restanten voedingsmiddelen die de school overhoudt en die nu naar de lokale stichting Minima voor Minima gaan.

Doel van het project

Middels een integrale wijkaanpak de ervaren gezondheid van bewoners in vier wijken in Goes verbeteren.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 december 2019

Projectlocatie

Goes

1
Goes

Contact

Organisatie

Gemeente Goes

Projectleider

Marjolein Zevenbergen

Volg ons