FOTO GRILLIG EN TOCH BETROUWBAAR

Leeftijdscategorie jongeren: 12-25 jaar

Grillig en toch betrouwbaar

Resultaten

Het project heeft antwoorden opgeleverd op een nieuwe onderzoeksvraag:  “Hoe zorg je er als jongere met een chronische ziekte voor dat je, ondanks je grillige ziekte, door je omgeving als een betrouwbare persoon wordt gezien?”. De antwoorden van chronisch zieke jongeren zijn vastgelegd in een verslag van focusgroepen. Twee filmpjes zijn gemaakt, en aangeboden op diverse websites. De resultaten zijn ook op andere manieren geïmplementeerd, onder meer in bestaande zelfmanagementcursussen, zoals Reuma Uitgedaagd en de Skills labs van het Cluster Ontwikkelingsgerichte Zorg van het WKZ. Het project leverde twee inzichten op die veel breder waren dan het project: De regels op school – zoals over het overdoen van tentamens – pakken onbedoeld oneerlijk uit voor chronisch zieke jongeren. En jongeren met een chronische ziekte zijn vaak onbekend met de regelingen waar ze gebruik van kunnen maken. Beide bevindingen zijn in overleg opgepakt door FNO.

Over dit project

In gesprekken over het maatschappelijk functioneren van jongeren met een beperking of chronische aandoening komen de grilligheid van veel chronische ziekten en de praktische gevolgen daarvan nog nauwelijks aan bod. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw omgeving je beschouwt als een betrouwbaar persoon (leerling, werknemer, teamgenoot), dit ondanks de grillen van jouw chronische aandoening? In het project gaat men vooral op zoek naar tips en trucs van jongeren zelf.

Looptijd

1 maart 2016 - 1 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)

Projectleider

Casper Schoemaker