Grip & Gezondheid: een integrale aanpak voor het stoppen met roken, bevo Header

Grip & Gezondheid: een integrale aanpak voor het stoppen met roken

Over dit project

In Rotterdam is een project ontwikkeld om de gezondheid van kwetsbare gezinnen te verbeteren. Een van de doelen is ‘stoppen met roken’. Daarnaast is het streven om het vrij besteedbaar inkomen van de gezinnen te vergroten. Grip en Gezondheid hoopt tussen 2017 en 2019 minstens driehonderd gezinnen in Rotterdam en Spijkenisse te bereiken.

De interventie bestaat onder andere uit de cursus ‘Minder Stress’ en een gezinsmiddag met leuke activiteiten. De gezinnen die meedoen worden gekoppeld aan studenten en vrijwilligers uit Rotterdam, die hen ondersteunen bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of de administratie.

De eerste groep buddy’s wordt in de periode september – november 2017 getraind. In januari 2018 starten zij met het coachen van de gezinnen. In september 2017 volgt een groep deelnemers als pilot de cursus ‘Minder Stress’. Na evaluatie wordt het cursusprogramma zonodig aangepast. Deelnemers worden actief betrokken in een klankbordgroep zodat zij hun ervaringen en ideeën kunnen delen.

Het programma richt zich niet alleen op het stoppen met roken, maar ook op het vergroten van het vrij besteedbare inkomen van de gezinnen. Stoppen met roken wordt makkelijker wanneer mensen minder stress ervaren. Als mensen meer grip hebben op hun financiële situatie, zullen zij minder stress ervaren en meer aandacht hebben voor hun gezondheid. Al deze factoren hangen met elkaar samen. Vandaar de integrale aanpak van Grip en Gezondheid.

Doel van het project

Doel is om gezinnen in Rotterdam en Spijkenisse te ondersteunen in het verbeteren van hun ervaren gezondheid, hun financiële situatie en het stoppen met roken. Hierbij ligt de focus primair op het verminderen van (financiele) stress.

Lees het interview met deelnemers Anissa en Kiymet.

En het interview met Wil en Veerle van Grip en Gezondheid.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2019

Projectlocaties

Rotterdam

Spijkernisse

1
Rotterdam
2
Spijkernisse

Contact

Organisatie

Erasmus Universiteit

Projectleider

Astrid Schop Etman

Volg ons