Groen is doen Header

Groen is doen

Over dit project

Het project ‘Groen is doen’ beoogt om alleenstaande ouderen van 65+ met een of meerdere beperkingen in contact te laten komen met anderen en contacten tussen ouderen te bevorderen. Hierbij is het belangrijk dat ze elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke interesse of hobby.

Veel ouderen hebben affiniteit met groen. Dat kan het onderhouden van een eigen tuin zijn, maar ook kleinschalig, zoals het verzorgen van een orchidee of begonia op de vensterbank. Groen is de bindende factor om op allerlei manieren met mensen in contact te komen en zo een sociaal netwerk te vergroten en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Meedoen met Groen is doen is laagdrempelig, geschikt voor ouderen met diverse achtergronden en beperkingen, en gebaseerd op het begrip positieve gezondheid. Mensen worden aangesproken op hun veerkracht en eigen regie.

In Groen is doen kunnen ouderen deelnemen aan ‘groene groepen’. Deze bijeenkomsten hebben een sociaal karakter en zijn gericht op het zo veel mogelijk delen van kennis en passie over groen, maar ook het samen ondernemen van groene activiteiten zoals tuinonderhoud, ruilen van zaadjes en stekjes of het verpotten van planten.

Doel van het project

Groen is doen richt zich op het stimuleren van contacten en activiteiten voor en door ouderen waarin groen een centrale rol speelt. Om deze verbindingen tot stand te brengen worden er groene groepen gevormd. Tijdens deze bijeenkomsten beslissen ouderen zelf over de groene activiteiten die zij willen ondernemen. Hierin worden zij ondersteund door vrijwilligers en door professionals van het Centrum Media & Gezondheid (CMG) en het Sociale Team Gouda.

Groen is doen is succesvol als:

  1. de groene groep bijeenkomsten in drie stadsdelen (Noord, Oost, West) van Gouda plaatsvinden;
  2. ten minste 50 alleenstaande ouderen van 65+ met een of meerdere beperkingen van groen genieten en nieuwe contacten opdoen.
Looptijd

1 september 2016 - 28 februari 2018

Projectlocatie

Gouda, Nederland

1
Gouda, Nederland

Contact

Organisatie

Centrum Media & Gezondheid

Projectleider

Hester Hollemans

Volg ons