Hand in Hand op het platteland Header

Hand in Hand op het platteland

Over dit project

Het project ‘Hand in hand op het platteland’ investeert in de sociale verbanden op het platteland om de leefbaarheid te bevorderen. Door jong en oud met elkaar in contact te brengen. Met interactief participatie-onderzoek worden ieders behoeften in kaart gebracht. Vervolgens wordt in drie sessie met de verbetergroepmethodiek naar oplossingen gezocht. Deze manier van werken brengt blijvende sociale contacten tussen jong en oud en nieuwe lokale initiatieven tot stand.

Doel van het project

Plattelandsjongeren.nl wil alleenstaande zelfstandig op het platteland wonende ouderen (65+) met een beperking en plattelandsjongeren verbinden en activeren om gezamenlijke oplossingen te bedenken en uit te voeren die de leefbaarheid voor deze ouderen en jongeren verbeteren.

Lees hier de brochure.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 maart 2018

Resultaat

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Plattelandsjongeren.nl

Projectleider

Marijtje Mur

Volg ons