c6a5f7d869017b08a97f8468a00d3f1f-00060875

Health Care Atelier

Over dit project

Het project Health Care Atelier (HCA): Gezond leven en bewegen is een cultuur-sensitief zorginnovatieproject voor alleenstaande allochtone ouderen.

Verschijnselen als stress, angst, gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte, verdriet, neerslachtigheid, eenzaamheid en het gevoel geen controle te hebben over de eigen situatie hebben invloed op het welbevinden van mensen. Ze kunnen een organiserend of programmerend effect hebben op biologische systemen en de psychische gezondheid, met onder meer verlies van sociale veerkracht en afnemende mobiliteit als gevolg.

Met Health Care Atelier wordt gezocht naar gezondheidsvaardigheden die bijdragen aan een waardevol leven voor de deelnemers. Dit wordt geprobeerd door hen in staat te stellen bewuster om te gaan met hun brein met een awareness-werkwijze. Deze werkwijze is verankerd in het SPIL-model (Senioren Plaatsen Informatie In Leersituatie). In dit model gaat het om de stem, de behoefte en de inbreng van de deelnemers; zij zitten aan de knoppen van hun leerproces. De deelnemers erkennen hierna de meerwaarde van het verbreden van hun sociale betrokkenheid en doorbreken actief hun sociale isolement.

Looptijd

1 september 2016 - 1 september 2017

Doel van het project

Het doel van het project Health Care Atelier is het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden bij migrantenouderen, die een bijdrage leveren aan een waardevol leven. Dit wordt geprobeerd door hen in staat te stellen bewuster om te gaan met hun brein met een awareness-werkwijze.

Resultaten

Deelnemers ervaren dat ze vanuit hun eigen kracht hun leefstijl verbeteren en hun dagelijkse isolement doorbreken. Ze vergroten hun vertrouwen in anderen en laten hen meer dan tevoren toe in hun leven. NOMB heeft naar aanleiding van de resultaten van Health Care Atelier een placemat gemaakt.

Projectlocatie

5 gemeenten in Noord-Brabant

1
5 gemeenten in Noord-Brabant

Contact

Organisatie

Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB)

Projectleider

Canan Yenice

  • 0a341e1b67d9fb852759e5e865ac86da-000abd26
  • 3de32758b0485ce9026dcda8ba5ff047-0001d96c
  • 664735e57455aeda4aa339dd9c98943b-000bc1da
  • aea5aac6b20289f5b51a0d255c72c484-000169b0
  • af2b7dd441250d494bceb5716ad1e638-000b8ab8