shutterstock_551227891

Helmondse ouderen Actief met Activ8

Over dit project

Het is de bedoeling om ouderen (65+) meer in beweging te krijgen. Hiertoe gaan de partners binnen dit project een divers aanbod aan beweegactiviteiten op wijkniveau aanbieden, alsmede het netwerk van bestaande organisaties betrekken die reeds sport/beweging aanbieden voor ouderen.

De aanpak is als volgt:
1. Er worden in 3 inactieve wijken met relatief veel ouderen deelnemers uit de specifieke doelgroep verworven.
2. We gaan hen meer activeren m.b.v. e-health technologie gericht op beweging, te weten de Activ8.
3. De geselecteerde ouderen worden naar eigen wens verdeeld over een drietal effectief bewezen beweeginterventies.
4. De ouderen krijgen intensieve begeleiding van een Buurtsportcoach en een diëtiste in het gebruik en de analyse van de data. Dit zijn meerdere korte periodes in een half jaar. Metingen: 0-meting, na half jaar, na jaar, na anderhalf jaar en na afsluiting.
5. Tussendoor worden er ook aanvullende sessies georganiseerd gericht op o.a. gezonde voeding en preventie.

Doel van het project

Het doel van dit project is door middel van het gebruik van technologie in combinatie met bewegen de gezondheid van zelfstandig thuiswonende alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen bevorderen.

Looptijd

1 oktober 2016 - 30 april 2018

Projectlocatie

Helmond, Nederland

1
Helmond, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting JIBB

Projectleider

Chaib el Maach

Volg ons