102.430 foto 4

De gezelligheidsapp

Over dit project

Middels gebruik van het gezelligheidsknopje kunnen ouderen op een laagdrempelige manier in contact met elkaar komen en afspreken. Aanleiding is het hoge percentage eenzamen onder ouderen. Het gezelligheidsknopje is de uitwerking van een eerder FNO-project waarin leerlingen van het Pontes College in gesprek met ouderen tot dit idee zijn gekomen.

Lees hier een blog over het Gezelligheidsknopje

Doel van het project

Het doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen door in te zetten op het sociale aspect van de 5 levensdomeinen die het welzijn van mensen bepalen (fysiek, mentaal, sociaal, financieel en doelzingeving). Dit doet het project door een app te ontwikkelen: de gezelligheidsapp.
Met de gezelligheidsapp kunnen ouderen op een laagdrempelige manier in contact met elkaar komen en afspreken. De ouderen kunnen aangeven wanneer ze zin en tijd zouden hebben voor een afspraak met een andere oudere(n); dit kan gaan van een praatje, wandelen, kaarten tot samen koken en eten.

Aanleiding is het hoge percentage eenzaamheid onder ouderen. De gezelligheidsapp is de uitwerking van een eerder FNO project waarin leerlingen van het Pontes college in gesprek met ouderen tot dit idee zijn gekomen. Deze call borduurt hierop voort en gaat over implementatie van het idee. Op deze manier kunnen we het concept voor implementatie verder aanscherpen. Indien uit de evaluatie van het coachtraject, waarin coaches een groep ouderen begeleiden bij het gebruik, blijkt dat de gezelligheidsapp positief (minimaal een 7) scoort op gebruiksvriendelijkheid en op het uiteindelijk effect, dan zal de app breed worden aangeboden aan de partners in het sociaal domein.

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis de volgende vragen:
• in welke mate heeft het gezelligheidsknopje een invulling gegeven aan mijn behoefte aan sociaal contact;
• in welke mate zou ik andere oudere adviseren ook gebruik te maken van de gezelligheidsapp;

Voor meer informatie kunt u onderstaand blog lezen:
https://www.watbeweegtuvandaag.nl/blog/gezelligheidsknopje-lokaal-en-vertrouwd

Looptijd

1 april 2017 - 31 mei 2018

  • 102.430 foto1
  • 102.430 foto 4
  • 102.430 foto 3
  • 102.430 foto 2

Projectlocatie

Zeeland

1
Zeeland

Contact

Organisatie

GGD Zeeland

Projectleider

Fenna Boeke