Het verstevigen en uitrollen van Experience Lab Header

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Het verstevigen en uitrollen van Experience Lab

Resultaten

Emma at Work is in 2006 opgericht met als doel jongeren met een chronische fysieke aandoening naar werk te bemiddelen. Onderdeel Experience lab richtte zich op de ontwikkeling van jongeren met een programma voor coaching, trainingen en mentoring en het bemiddelen naar een bijbaan, vakantiebaan of werkervaringsplek. Met de uitrol van Experience lab stimuleren we jongeren om hun eigen regie te nemen door middel van specifieke trainingen en workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling. Emma at Work heeft een  professionaliseringsslag gemaakt  in het proces en de procedures. Het ‘Experience Lab’ is opgezet om alle activiteiten rondom persoonlijke ontwikkeling op een duidelijke manier aan te bieden. In 2017 telde het Experience Lab 138 deelnemers. In 2018 waren er in totaal 235 deelnemers. Mede dankzij de belangrijke ondersteuning van FNO blijven we vooruitgang boeken om méér te doen voor méér jongeren met een chronische fysieke aandoening.

Over dit project

Emma at Work heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld ter ondersteuning van jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening bij hun zoektocht naar werk. Doel was het vergroten van de kans op een (financieel) zelfstandige toekomst. Naast bemiddeling naar werk ondersteunt Emma at Work jongeren in hun ontwikkeling. Dit gebeurt in de vorm van individuele coaching, het geven van groepstrainingen en workshops op het gebied van solliciteren en het koppelen van jongeren aan professionals uit het bedrijfsleven met als doel hun netwerk te vergroten.

Looptijd

1 mei 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Emma at Work

Projectleider

Marlies van Hilten