20180531_133117-01

Het Vonkje

Over dit project

In drie Zoetermeerse wijken worden laagdrempelige dagarrangementen opgezet voor zelfstandig functionerende ouderen (met een lichamelijke of psychosociale beperking) die graag mee willen (blijven) doen in hun wijk/directe leefomgeving. Zij krijgen, doordat de arrangementen dicht bij hun huis worden aangeboden, de ruimte om zelf regie te voeren. Door deze dagarrangementen worden zij in staat gesteld om optimaal te participeren en zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden. Ze geven richting aan hun eigen leven en bepalen zelf hoe dat leven eruitziet.

De dagarrangementen worden uitgevoerd in de locaties van Piëzo, centraal in de wijk. Dit zijn locaties waar wijkbewoners actief zijn als vrijwilliger en waar tal van ontwikkelactiviteiten uitgevoerd worden voor alle wijkbewoners. De deelnemers aan de dagarrangementen krijgen de mogelijkheid om aan te haken bij een actief sociaal netwerk in hun wijk.

Doel van het project

Belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van de dagarrangementen is het creëren van geluksgevoel en behouden van eigen regie door Aandacht, Plezier en Kennis (APK)

Er zal sprake zijn van:
-toename van participatie en opdoen van (sociale) contacten door een actieve bijdrage bij Het Vonkje;
-toename van kennis bij de deelnemers om zelf keuzes te kunnen maken, aangezien zij zelf bepalen aan welke onderdelen zij meedoen;
-groei in zelfstandigheid, zelfvertrouwen en empowerment door aandacht.

Looptijd

1 september 2019 - 31 januari 2021

Projectlocaties

PiëzoCentrum Meerzicht
Uiterwaard 21 2716 VA Zoetermeer

PiëzoCentrum Palenstein
Rakkersveld 253 2722 BN Zoetermeer

PiëzoCentrum Oosterheem
Zanzibarplein 21 2721 GE Zoetermeer

1
PiëzoCentrum Meerzicht
Uiterwaard 21 2716 VA Zoetermeer
2
PiëzoCentrum Palenstein
Rakkersveld 253 2722 BN Zoetermeer
3
PiëzoCentrum Oosterheem
Zanzibarplein 21 2721 GE Zoetermeer

Contact

Organisatie

Stichting Piëzo

Projectleider

Anouk Logtenberg

Volg ons