Hoofdzaken Projectpagina Header

Hoofdzaken

Over dit project

NJR heeft sinds oktober 2015 een groep jongeren bijeengebracht die zelf ervaring hebben met psychische problemen en hiervoor een behandeling hebben gehad binnen de jeugd-GGZ. De vraag hoe jongeren met psychische problemen optimaal kunnen participeren in de samenleving staat centraal.

De jongeren hebben vanuit hun eigen ervaring de grootste knelpunten in de jeugd-GGZ in kaart gebracht en daarop aansluitende oplossingen bedacht:

  • het taboe dat rust op psychische problemen bestrijden met voorlichting en online platforms;
  • onwetendheid en onbegrip over GGZ binnen het onderwijs bestrijden met informatie en voorlichting;
  • mogelijkheden creëren binnen het onderwijs met maatwerk en samenwerking;
  • jongeren betrekken bij hun eigen behandeling en hun toekomstplannen serieus nemen (eigen wensen en grenzen);
  • ervaringsdeskundigen in wijkteams plaatsen en laagdrempelige inloopfaciliteiten opzetten (vertrouwenspersonen in nazorg).

Doel van het project

Op zowel lokale als (inter)nationale congressen en bijeenkomsten agenderen de jongeren bovenstaande knelpunten en oplossingen en delen zij hun ervaringen. (Zorg)professionals en beleidsmakers krijgen hiermee een inkijk in de beleving van jongeren in een GGZ-traject. Tegelijkertijd wordt hen een spiegel voorgehouden over hoe de match tussen jongeren en professionele hulp beter kan. Jongeren zijn de ‘missing link’ die nodig is om knelpunten aan te kaarten en structurele verbeteringen binnen de jeugd-GGZ te bewerkstelligen.

Looptijd

1 juli 2019 - 1 april 2020

Projectlocatie

Kromme Nieuwegracht 58
Utrecht
Nederland

1
Kromme Nieuwegracht 58
Utrecht
Nederland

Contact

Volg ons