Banner FNOv2

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Hulpbehoeftescans voor jongeren

Resultaten

Binnen dit project zijn er twee hulpbehoeftescans ontwikkeld: voor kinderen (tot 12 jaar) en voor jongeren (12 jaar en ouder). De hulpbehoeftescan is een vragenlijst waarin kinderen en jongeren zelf kunnen aangeven welke ondersteuning zij nodig denken te hebben en hoe zij geholpen willen worden buiten het ziekenhuis. Op medisch vlak maar ook met betrekking tot hun ontwikkeling, sociale situatie en veiligheid. Zo krijgen zij eigen regie in hun zorgproces!

Het invullen van de hulpbehoeftescan vindt plaats als onderdeel van de kinderverpleegkundige overdracht vanuit het ziekenhuis naar een andere zorgorganisatie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze hulpbehoeftescans kunnen acties worden geformuleerd in het zorgplan.

De twee hulpbehoeftescans zijn nu een onderdeel van de applicatie MKS online®. Deze applicatie wordt momenteel gebruikt door verschillende ziekenhuizen en zorgorganisaties om de zorg buiten het ziekenhuis zo goed mogelijk te organiseren door samen te werken met elkaar en kind en ouder of de jongere

Over dit project

Kinderen en jongeren die ziek zijn hebben het recht om altijd actief betrokken te worden bij hun eigen zorgproces. In dit project zijn zogenoemde “hulpbehoeftescans” ontwikkeld die door kinderen en jongeren zelf ingevuld kunnen worden. Er werd gevraagd naar hun eigen behoeften en wat zij zelf belangrijk vinden. Het project is tot stand gekomen in een samenwerking tussen KinderThuisZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis en het FNO jongerenpanel.

Looptijd

1 mei 2015 - 1 november 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

KinderThuisZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis en Child Healthcare Solutions

Projectleider

Maaike Klein Ikkink

Volg ons