Banner meedoen silhouetten

Leeftijdscategorie jongeren: 4-15 jaar

Iedereen sport op maat

Resultaten

Het doel van het project Iedereen Sport op Maat was om een handboek en mediakaarten te ontwikkelen die tijdens de gymles worden ingezet om kinderen met motorische problemen effectief te laten deelnemen. Het belangrijkste resultaat is dan ook dat dit handboek gerealiseerd is. Vervolgens is het handboek geïmplementeerd op 10 scholen voor speciaal onderwijs, cluster 3, en hebben de gymdocenten het handboek geëvalueerd. Hieruit bleek dat de beschreven werkwijze goed aansluit bij de werkwijze van docenten in het speciaal onderwijs. Ze gebruiken het handboek met name ter inspiratie om nieuwe spellen en nieuwe instructiemethoden in te zetten om zo de gymles zo goed mogelijk te laten aansluiten op de leerlingen. Ze adviseren om het handboek ook in het regulier onderwijs in te zetten en voor beginnende docenten. Op basis hiervan hebben wij een nieuwe subsidie ontvangen waarmee het handboek in 2019 ook in het regulier onderwijs geïmplementeerd gaat worden.

Het handboek en de mediakaarten zijn te vinden op de site van Iedereen Sport op Maat.

Over dit project

Met dit project wilde Meedoen met Sport een handboek van leermethodieken voor het speciaal (en regulier) onderwijs verder ontwikkelen en uitbreiden met mediakaarten die ook geschikt zijn voor de kinderen zelf. Het doel was met behulp van dit handboek en mediakaarten de beweegmogelijkheden van deze kinderen te vergroten zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens de gymles. Hierdoor kunnen kinderen meer succeservaringen beleven en zo een positievere ervaring met sport en bewegen krijgen. Dit kan vervolgens weer leiden tot meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld, wat ten goede kan komen aan de totale participatie aan sport en beweeg activiteiten van kinderen met een motorische beperking of een motorische achterstand.

Looptijd

1 september 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact