P1300201 breed

Ik zie geen steek en heb toch alles gezien!

Over dit project

Met een visuele beperking een theatervoorstelling beleven? Dat kan! Dankzij live audiobeschrijving en een inleiding met meet & feel kunnen mensen die blind of slechtziend zijn theater ‘zien’. Een bij de voorstelling aanwezige blindentolk beschrijft, tussen de dialoog of zangtekst in, alles wat op het podium gebeurt. De gasten zitten gewoon in de zaal en horen de tolk via een draadloze koptelefoon.

‘Ik ben ook gewoon een mens. Ik woon in een gewoon huis, ik heb kinderen die gewoon naar school moeten. Dan wil ik ook gewoon naar het theater kunnen.’

Live audiobeschrijving door blindentolken in theater en bij evenementen heeft zich de afgelopen vijf jaar in Nederland als methode bewezen. Meer bekendheid is nu nodig om financiële middelen te genereren en continuïteit veilig te stellen. Binnen dit project voorziet Komt het zien! meer voorstellingen van audio-descriptie en zet de organisatie een brede lobby op.

Doel van het project

Theaterbeleving structureel mogelijk maken voor blinden en slechtzienden. Komt het zien! zoekt oplossingen voor (financiële) knelpunten om aan de vraag van de doelgroep te voldoen en zet flinke stappen op weg naar de gewenste situatie op lange termijn: theaters, festivals en producenten in Nederland zorgen voor live audiobeschrijving bij alle voorstellingen waar mensen met een visuele beperking graag naartoe willen.

Looptijd

1 januari 2019 - 31 december 2020

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons