20190124_131207

Ilmarinen brengt buiten naar binnen!

Over dit project

Ilmarinen is een kleinschalige zorginstelling in Groningen die zorg biedt op antroposofische basis. Er verblijven 65 kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking in het Kinderdagcentrum (KDC) of in een van de drie woonhuizen. Vanwege hun beperking hebben zij vaak weinig mogelijkheden om zelf initiatief te nemen, bijvoorbeeld naar buiten te gaan. Om de cliënten toch de seizoenswisselingen te laten beleven besteedt Ilmarinen veel aandacht aan de ‘seizoenstafels’.

De materialen voor de tafels zijn na 25 jaar gebruik vrijwel geheel versleten. Ilmarinen schaft daarom nieuw materiaal aan voor de vier seizoenstafels in het KDC en de drie tafels in de woonhuizen, voor alle seizoenen. Daarmee kan de zorginstelling de komende 25 jaar ‘buiten naar binnen brengen! De cliënten worden gestimuleerd om uit het aangeboden materiaal een keuze te maken om op de tafel te leggen. Dit draagt bij aan hun gevoel van autonomie, meedoen en welbevinden.

Doel van het project

Het doel van dit project is om materialen te kunnen aanschaffen voor de zeven seizoentafels bij Ilmarinen. De tafels leveren een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van de cliënten. Hierdoor krijgen zij grip op dag en seizoen.

Looptijd

1 februari 2019 - 1 december 2019

Projectlocatie

Groningen
Nederland

1
Groningen
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Ilmarinen

Projectleider

Piety Groeneveld

Volg ons