Ouderenforum Rotterdam_bespreking IWAO-tool

Prettig oud in eigen buurt

Over dit project

De Erasmus School of Health Policy & Management en Movisie zijn in twee gemeenten aan de slag gegaan met de vraag: Wat hebben ouderen nodig om op een prettige wijze oud te worden in eigen buurt? Er is gesproken met alleenstaande ouderen met een beperking in wooncomplexen, tijdens activiteiten of op straat en zij hebben vragenlijsten ingevuld over wat hen momenteel in de weg staat om sociaal actief te zijn en ondersteuning te zoeken indien nodig. Ouderen bedachten en voerden vervolgens interventies uit om deze barrières te slechten. Ouderen zelf waren in de lead: zij weten immers het beste wat ze nodig hebben om op prettige wijze oud te worden in eigen buurt.

Looptijd

1 maart 2017 - 30 november 2018

Resultaten

Er zijn meer dan honderd ouderen betrokken bij het project. Daar bovenop waren er dertig à veertig ouderen bij georganiseerde koffieochtenden, kunstworkshops en lezingen. Binnen het project is samengewerkt met welzijnsorganisaties, ouderenbonden, kerk, scholen en een lokale kunstenaar. Ook speelden studenten journalistiek en communicatie & multimediadesign van de Hogeschool Utrecht een centrale rol.

Het project heeft twee infographics opgeleverd: een infographic over het project en een infographic over het bereiken van ouderen. Ook is er een digitale inspiratiebundel gemaakt, met tips, cijfers, video’s en ervaringen voor sociale professionals die de betrokkenheid van ouderen in de buurt willen vergroten.

Projectlocaties

Gemeente Elburg

Gemeente Bergen op Zoom

1
Gemeente Elburg
2
Gemeente Bergen op Zoom

Contact

Organisatie

Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM; onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Movisie

Projectleider

Hanna van Dijk