positieve_gezondheid

Leeftijdscategorie jongeren: 16-25 jaar

Jongerentool Positieve Gezondheid

Resultaten

Binnen het programma ZéP is er gewerkt aan een instrument speciaal voor de doelgroep 16-25 jaar. Deze is tijdens het event Krachtpasters gelanceerd. De tool is (na registreren) hier in te vullen.

De tool helpt jongeren na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om zich beter te voelen. Om daar achter te komen beantwoorden jongeren vragen en worden zich zo bewust van hoe ze hun gezondheid ervaren. Gezondheid wordt hierbij gezien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf de regie te voeren. Over de ontwikkeling van de tool is ook een onderzoeksverslag geschreven.

 

Over dit project

Het denken over gezondheid en zorg is de afgelopen jaren veranderd. Voor burgers ligt de focus niet zozeer op ziekte en klachten maar op kwaliteit van leven, zingeving en veerkracht. Burgers met èn zonder een chronische aandoening willen zelf de regie over hun leven en de geboden zorg voeren. Ook het overheidsbeleid gaat steeds meer uit van eigen regie. Op initiatief van Machteld Huber is een nieuw concept van gezondheid voorgesteld waarbij gezondheid is omgeschreven als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zoveel mogelijk regie te voeren. Hieruit is een concept Positieve Gezondheid tot stand gekomen bestaande uit zes dimensie: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal/ maatschappelijk functioneren en dagelijks functioneren. Het Institute for Positive Health (IPH) heeft aan de hand hiervan een gespreksinstrument voor volwassenen en kinderen gemaakt, waarbij personen zelf kunnen aangeven waar men op elk van de dimensies ‘staat’.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Institute for Positive Health

Projectleider

Marja van Vliet

Volg ons