KEIGAAF Header

KEIGAAF

Over dit project

KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. KEIGAAF wil een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving realiseren die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten. De verwachting is dat kinderen binnen twee jaar gezonder en fitter zijn en minder overgewicht hebben.

Lokale context
Acht KEIGAAF-basisscholen werken samen aan een gezonde omgeving voor de kinderen. Elke school geeft zelf aan wat de behoeften en wensen zijn. KEIGAAF-werkgroepen, bestaande uit docenten, ouders, wijkprofessionals en een werkgroepbegeleider vanuit Fontys Sporthogeschool of de Universiteit Maastricht, kiezen vervolgens passende beweeg- en (op)voedingsinterventies. Deze worden afgestemd op de lokale context en vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd.

Unieke krachtenbundeling
Het project is een samenwerking tussen Fontys Sporthogeschool, SALTO Scholenstichting, Lumens, Sportformule Eindhoven en Universiteit Maastricht. Zij ondersteunen de scholen bij het organiseren en uitvoeren van de KEIGAVE-activiteiten en leveren expertise om een gezonde school- en wijkomgeving te creëren. Daarnaast zijn ook de gemeente Eindhoven, de GGD Brabant-Zuidoost, Buro Cement en Stichting Omnia Zuidoost-Brabant nauw betrokken bij de aanpak. Een bundeling van krachten om samen een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen en gezondheidsachterstanden onder kinderen te verkleinen.

Verbinden
De kracht van KEIGAAF ligt in het verbinden van systemen die aansluiten bij de behoeften van de deelnemers. Er is een heel scala aan mogelijkheden van KEIGAVE-activiteiten. Bijvoorbeeld een beweegvriendelijk schoolplein, gezonde pauzehappen, naschoolse sportactiviteiten of het stimuleren van water drinken op school.

Lees het interview met deelneemster Joan.

En lees het interview met trainer Leonie.

Doel van het project

KEIGAAF wil de gezondheid bevorderen bij gezinnen in Eindhoven door middel van een multicomponent schoolinterventie in combinatie met een integrale gezinsaanpak.

Looptijd

16 januari 2017 - 1 juni 2019

Projectlocatie

Eindhoven

1
Eindhoven

Contact

Organisatie

Universiteit Maastricht

Projectleider

Dave van Kann

Volg ons