20171003_102515

Khana our Ghana: Weer Leven

Over dit project

Khana our Ghana betekent ‘weer leven’. 75 Ouderen met een migratieachtergrond in de wijk Regentesse- en Valkeboskwartier in Den Haag namen minimaal een keer per week deel aan diverse activiteiten. Alle cursussen werden door vakdocenten gegeven. Doel was de migrantenouderen ondersteunen bij participatie en hun zelfredzaamheid bevorderen.

Looptijd

26 september 2017 - 30 september 2018

Resultaten

De deelnemers ontwikkelden een actievere leefstijl met een betere coördinatie, beweeglijkheid, flexibiliteit, mobiliteit en verhoogde vitaliteit. De doelgroep:

  • bouwde een eigen sociaal netwerk op;
  • leerde om zelf regie te nemen;
  • werd vitaler en beweeglijker;
  • heeft een verbeterd welbevinden door herkenning en erkenning;
  • heeft het cognitieve vermogen getraind en kan zich beter oriënteren en concentreren;
  • is beter geïntegreerd en geparticipeerd in de samenleving.

Het project heeft bevorderd dat de migrantenouderen durven te participeren in de samenleving en zelfstandig deelnemen aan activiteiten. Een divers programma met zowel cognitieve als fysieke activiteiten blijkt een juiste mix voor de totale vitaliteit.

Projectlocatie

Den Haag
Nederland

1
Den Haag
Nederland

Contact

Organisatie

Florence Jonker Frans & Moves4Vitality

Projectleider

Djamila Abdoelhak

  • IMG_0056
  • 2017-11-21-PHOTO-00000006