Header Kojo voor Cambier

Kojo computer voor Brede zorgschool de Cambier

Over dit project

Leerlingen van brede zorgschool de Cambier met een ernstige meervoudige beperking (EMB) kunnen niet praten, maar communiceren willen ze wel. Dit doen ze non-verbaal door mimiek, lachen of huilen, maar ze zijn hierin erg afhankelijk van hun omgeving. Mensen die hen goed kennen begrijpen wat ze bedoelen, maar communicatie met anderen is vaak moeilijk.

Een oplossing hiervoor is het leren communiceren door het aantikken van afbeeldingen of het kijken naar afbeeldingen op een computer. Om dit te kunnen doen schaft de school een Kojo alles-in-1 computer (met touchscreen en oogbediening) aan. Omdat het kunnen communiceren met je omgeving een belangrijke factor is in het dagelijks leven en mede bepalend voor de kwaliteit van leven, wil de school met de leerlingen intensief oefenen met het leren gebruiken van deze computer.

Doel van het project

De Cambier wil het dagelijks geluk van EMB-leerlingen bevorderen door het verbeteren van hun communicatiemogelijkheden en spelmogelijkheden via de Kojo computer.

Looptijd

1 mei 2019 - 1 november 2019

Projectlocatie

Brede zorgschool de Cambier
Tiel

1
Brede zorgschool de Cambier
Tiel

Contact

Organisatie

Brede zorgschool de Cambier

Projectleider

Lisanne Reinhoudt