shutterstock_367740026

Korfbal365+

Over dit project

Het doel van Korfbal365 is tweeledig. Enerzijds worden 65-plussers met elkaar in contact gebracht waardoor hun sociale netwerk toeneemt. Anderzijds worden mensen in beweging gebracht en aangezet tot een actieve leefstijl. Dit alles met korfbal als middel. Korfbal65+ wordt aangeboden bij de korfbalverengingen in Nederland. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij hun favoriete korfbalverenging. Om deze doelgroep op een verantwoorde manier te laten sporten wordt er een korfbal variant voor deze doelgroep ontwikkeld. Het is een variant op het reguliere korfbal met aangepaste regels. Dit alles om de intensiteit en de kans op blessures te verkleinen zodat ouderen langer deel kunnen nemen.

Doel van het project

Doelstelling van Korfbal365 is om 65-plussers, zowel mannen als vrouwen, bij elkaar te brengen door middel van korfbal. Het korfbal dient hierbij een hoger doel. Namelijk het bevorderen van een actieve leefstijl en het bevorderen van sociale participatie onder deze 65-plussers. Doordat men langer fysiek fit blijft en ook de sociale contacten op peil blijven kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en verbeterd de kwaliteit van hun leven. Wij verwachten aan het eind van de projectperiode minimaal 350 ouderen te betrekken met elkaar in contact te brengen door middel van korfbal

Looptijd

6 februari 2017 - 31 mei 2018