SASS__20150127_2014 kunstrouteDDWworkshopLO (21)

KunstRoute65 Kameraden

Over dit project

KunstRoute65 Kameraden borduurde voort op eerdere activiteiten van KunstRoute65. Twee jaar hebben we ervaring opgedaan met hoe we succesvol ouderen kunnen betrekken en enthousiasmeren voor nieuwe cultuur en technologie. Het enthousiasme onder ouderen om deel te nemen aan activiteiten van KunstRoute65 was groot, en er was vraag naar een vervolg. Dat vervolg is KunstRoute65 Kameraden. Daarbij waren de ouderen zelf dus aan zet.

In de zeven wijken waar KunstRoute65 eerder actief was met onder andere excursies en workshopseries, gingen we nu niet alleen vóór ouderen maar ook mét ouderen aan de slag. We riepen ouderen op om mee te denken binnen het programma KunstRoute65 Kameraden. Een Kameradengroep werd gekoppeld aan een cultuurcoach van een van onze partners. MU, STRP, Dutch Design Foundation of Mad Skills. De groepen werkten met een handleiding als houvast om van idee tot uitvoering te komen. De Kameraden waren niet alleen bedenkers en organisatoren, maar deden uiteindelijk ook mee als deelnemer.

Er waren 36 vrijwilligers betrokken bij de Kameradenprojecten. En zij bereikten maar liefst 487 deelnemers met de activiteiten die zij  organiseerden. Activiteiten die altijd vernieuwend waren, zoals een graffiti-project, kennismaking met virtual en augmented reality, en 3D-ontwerpen en –printen. Zo betrokken we ouderen in de wereld van nu. Niet alleen door kennis te maken met deze technologieën en disciplines, maar ook door contact en samenwerking met de jongere generatie. En dat levert inzicht, begrip en respect op tussen verschillende generaties dat met onder andere de resultaten van dit project kan worden voortgezet.

 

 

Doel van het project

– KunstRoute65 Kameraden zet 7 buurtinitiatieven in 7 verschillende wijken op met 35 tot 50 vrijwilligers;
– De Kameradengroepen bedenken en organiseren 7 activiteiten (1 per wijk) voor 175 tot 400 buurgenoten (het aantal is erg afhankelijk van de bedachte activiteit);
– Een methodiek (handleidingen) en tools (hulpdocumenten) zijn beschikbaar waarmee Kameradengroepen en andere initiatieven activiteiten kunnen organiseren, ook na afloop van het project.

Looptijd

1 november 2016 - 31 december 2017

Resultaten

Stichting STRP heeft naar aanleiding van het project KunstRoute65 een mooi document samengesteld met tips uit de praktijk. Deze vindt u hier. Ook hebben zij een infographic gemaakt met een stappenplan over samen organiseren.

Projectlocaties

Eindhoven

Veldhoven

1
Eindhoven
2
Veldhoven

Contact

Organisatie

Stichting STRP

Projectleider

Shirley Hendrikse

Volg ons