BD Bersama 17 sept 2016

Kwartiermaken, een burgerinitiatief

Over dit project

Vanwege de afbouw van het verzorgingshuis en dagbestedingsaanbod van Rumah Kita in Wageningen (voor Indische en Molukse ouderen), is in 2015 in Arnhem een breed burgerinitiatief ontstaan dat vorm heeft gekregen in de stichting BangsaDunia, senang oud worden aan de Rijn.

BangsaDunia wil de eerste generatie Indische en Molukse ouderen zo lang mogelijk vitaal, zelfstandig en tevreden laten leven, mobieler houden in de buurt en langer mee laten doen in de samenleving. Met het project ‘Kwartiermaken’ heeft BangsaDunia een herkenbare en vertrouwde community gerealiseerd. Een community van allen die affiniteit hebben met de Indische en Molukse cultuur. Voor deze ouderen is het belangrijk dat iedere vorm van zorg aansluit op wat hen aanspreekt en toegespitst is op hun wensen, mogelijkheden en gewoonten. De stichting biedt die zorg vanuit de tweede en derde generatie.

Looptijd

1 september 2017 - 30 november 2018

Resultaten

Er zijn 350 ouderen betrokken bij tientallen activiteiten. Vele Molukse en Indische ouderen zijn uit hun isolement gehaald. De ouderen hebben plezier in de activiteiten en vooral in de contacten met elkaar. Ze genieten van de sfeer en het delen van hun ervaringen van het heden en verleden. De herkenbaarheid van dezelfde culturele achtergrond heeft bijgedragen aan het bereikte resultaat.

Er is samenwerking ontstaan met diverse organisaties en instellingen, zowel met Indische en Molukse als met niet-Indische en niet-Molukse achtergrond.

  • BD Bersama 20 mei 2017 (1)
  • BD Bersama 20 mei 2017 (2)

Projectlocatie

Arnhem Zuid

1
Arnhem Zuid

Contact

Organisatie

Stichting BangsaDunia

Projectleider

Pede Saya