Banner KAR

Landelijke bijeenkomst Kinderadviesraden

Over dit project

Een Kinderadviesraad (KAR) is een groep van kinderen en jongeren die in zorgorganisaties zoals ziekenhuizen opkomen voor de stem van het kind. Ze zorgen dat er dingen veranderd worden in de kindzorg op basis van het patiëntperspectief. Ze denken samen na over welbevinden en de zorg die zij graag anders zien en geven advies aan de zorgorganisaties.

De KAR bestaat uit zieke kinderen en jongeren en hun ‘brussen’ (broers en zussen), die graag willen meedenken over alles wat er gebeurt in de kindzorg in een zorgorganisatie. Veel van hen zijn chronisch ziek, hebben een ziekte overwonnen of hebben een beperking. Ze zetten zich vrijwillig in voor andere langdurige en chronisch zieke kinderen of kinderen met een beperking.

Veel zorgorganisaties hebben een eigen KAR en elk jaar wordt er een landelijke bijeenkomst georganiseerd door Stichting Kind en Ziekenhuis. De kinderen leren hier veel van elkaar en het is daarnaast een heel leuke dag!

Doel van het project

Het doel van de landelijke bijeenkomst is dat de KAR’s ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen bespreken hoe zij landelijk kunnen samenwerken om nog beter de belangen van het kind in het ziekenhuis en andere zorgorganisaties te behartigen. Door het organiseren van deze dag bevordert Kind & Ziekenhuis samen met kinderen en jongeren de kinderparticipatie in de medische sector. De zorg wordt zo meer en beter gezien vanuit het perspectief van kinderen en jongeren.

Looptijd

12 april 2019 - 30 november 2019

Projectlocatie

Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam

1
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam

Contact

Organisatie

Stichting Kind en Ziekenhuis

Projectleider

Hester Rippen

Volg ons