SkionCongfres

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

LATER voor LATER symposium

Resultaten

SKION LATER en VOX, het netwerk van mensen die als kind kanker hebben gehad, organiseren jaarlijks het LATER voor LATER symposium.  Dit symposium is bedoeld voor survivors van kinderkanker en hun familie en vrienden. Jaarlijks komen er 500 bezoekers bijeen om hun ervaringen te delen en meer kennis op te doen over langetermijneffecten na kinderkanker. Zowel survivors als professionals geven presentaties. Het luisteren naar elkaars verhaal biedt erkenning, herkenning en inspiratie over leven na kinderkanker. Op de informatiemarkt zijn diverse organisaties aanwezig, o.a. het Ingeborg Douwes Centrum, Emma at work en VOX. Daarnaast zijn er onderzoekers, artsen en verpleegkundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

Over dit project

Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. De kans op overleving van kinderen met kanker is de laatste decennia sterk toegenomen. Hierdoor is er een groeiende groep kinderen, jongeren en volwassenen die als kind kanker hebben gehad. Zij worden ook wel “survivors” genoemd.

75% van de mensen die als kind kanker hebben gehad, krijgt te maken met één of meer ernstige gezondheidsproblemen. Dit kunnen lichamelijke, psychosociale, maatschappelijke en cognitieve (aandacht en geheugen) gevolgen zijn. Deze gezondheidsproblemen kunnen soms vele jaren na de behandeling van kinderkanker optreden.

Het is belangrijk dat mensen die als kind kanker hebben gehad zich regelmatig laten controleren op gezondheidsproblemen. In Nederland bestaan aparte LATER-poliklinieken die gespecialiseerd zijn in de langetermijneffecten na de behandeling van kinderkanker. Daarnaast is het belangrijk dat ex-patiënten zelf kennis hebben over langetermijneffecten na kinderkanker:

  • Op welke gezondheidsproblemen loop ik mogelijk risico?
  • Waar kan ik hulp vinden als ik vragen heb over mijn gezondheid of klachten ervaar?
  • Waar vind ik meer informatie over langetermijneffecten na kinderkanker?
  • En hoe kan ik met anderen in contact komen om ervaringen te delen?

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Looptijd

31 oktober 2015 - 30 november 2017