leerdamse ouderen zorgen voor elkaar

Leerdamse ouderen voor elkaar

Over dit project

Het project Leerdamse ouderen voor elkaar is gedurende twee jaar uitgevoerd in de gemeente Leerdam. Het project was erop gericht ouderen te ondersteunen bij het uitbreiden van hun netwerk.

De ouderen werden op verschillende manieren benaderd; via de krant, uitnodigingen die huis-aan-huis werden verspreid en via informatie van professionele organisaties. De aanvankelijke aanpak was dat de projectleiders vitale ouderen vonden die in de eigen omgeving andere ouderen erbij betrokken, zodat er een zelfhulpgroep gevormd kon worden. Ouderen konden binnen deze koffiegroepen elkaar ondersteunen met praktische zaken en hun sociale netwerk uitbreiden.

Gaandeweg werd meer ingezet op het creëren van een community; ouderen werden uitgenodigd voor gezellige bijeenkomsten, uitjes en andere activiteiten. Hiervoor was steeds ruime belangstelling en de groep leerde elkaar op een vrijblijvende manier kennen. Deze vorm wordt voortgezet door een groepje ouderen dat door de welzijnsorganisatie SamenDoen als burgerinitiatief wordt ondersteund.

Doel van het project

Doel was 150 alleenstaande ouderen deel laten nemen aan zelfhulpgroepen, met in elke groep een wijkhulp voor een bredere doelgroep alleenstaande ouderen.

Looptijd

1 september 2015 - 1 oktober 2017

Projectlocatie

Leerdam, Nederland

1
Leerdam, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Dienstwerk

Projectleider

Dianne Nicolai