BannerJiB

Leeftijdscategorie jongeren: 18-25 jaar

Leergang Jongerenbelang in Beweging

Resultaten

Als de huidige deelnemers van Jongerenbelang in Beweging over enkele maanden hun eindopdracht hebben ingeleverd en zich officieel alumni mogen noemen, hebben er in totaal 22 jongeren meegedaan aan deze leergang. Ieder van hen heeft dan trainingsdagen, werkbezoeken en sessies met gastsprekers achter de rug. De rode draad hierbij was dat zij allen na afloop van de leergang nog beter in staat zijn geworden hún belang op de kaart te zetten. De jongeren hebben kennisgemaakt met verschillende public affairsstrategieën, zijn zich beter bewust geworden van de kracht van framing en weten dankzij een training gesprekstechnieken hoe zij een gesprek met impact kunnen voeren. Ze hebben op werkbezoeken en tijdens gastsessies gesproken met onder meer journalisten, wetenschappers en politici. Samengevat hebben de jongeren van de leergang deelgenomen aan de breedst mogelijke introductiecursus tot public affairs, en zetten zij hún belang in beweging!

Over dit project

De leergang is gericht op jongeren van ± 18–25 jaar die hun belang effectief op de kaart willen zetten, zoals jongeren die zitting (willen) hebben in jongerenpanels, adviesraden (bijvoorbeeld voor de Wmo), raden van toezicht in zorg en welzijn, gemeente- of jeugdraden en belangenorganisaties. Een gedegen programma helpt jongeren op weg om hun belangen te behartigen. Het totale traject duurt per leergang ongeveer een half jaar. In de leergang laten deskundigen de deelnemers kennismaken met een breed scala aan onderwerpen. Deze variëren van een inleiding in de politiek en belangenbehartiging tot strategievorming en gespreks- en presentatietechnieken. De deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding van een coach. In onderstaande flyers vind je hoe je als jongere of organisatie mee kan doen aan de leergang.

Flyer voor organisaties
Flyer voor jongeren

Looptijd

1 september 2017 - 31 augustus 2019

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons