shutterstock_367740026

Meedoen en bewegen Hardenberg

Over dit project

De komende jaren neemt het aantal ouderen flink toe. Het samen oud worden is helaas vanwege vroegtijdig overlijden en/of scheiding voor veel mensen niet weggelegd. Wanneer de mobiliteit van de achtergebleven partner ook minder wordt, komen ze vaak in een sociaal isolement. Het doel is om 1.000 mensen te bereiken en te informeren over de mogelijkheden om mee te doen aan onze gezamenlijke aanpak. Vervolgens dient dit er toe te leiden dat in de projectperiode minimaal 100 mensen actief deelnemen aan de activiteiten en betrokken zijn bij de gezamenlijke aanpak. Vanuit deze groep is het doel om dit in de komende jaren verder op te schalen.

Doel van het project

Op basis van de behoeften en ideeën willen wij bewegen en ontmoeting als bindmiddel inzetten. In samenwerking met de partners willen wij een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen creëren. De kracht van de aanpak is het combineren van activiteiten en de integrale samenwerking met de partners. Het nieuwe aanbod wordt laagdrempelig aangeboden, vindt plaats in bestaande faciliteiten en sluiten zoveel als mogelijk aan bij bestaande netwerken. Actief meedoen is het sleutelwoord: als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

Looptijd

1 september 2016 - 28 februari 2018

Activiteiten

Ouderengym vanaf december 2016.
Ouderen 65+, alleenstaand, zelfstandig wonend, met één of meer beperkingen, niet dementerend.
Ontmoeten, meedoen en bewegen.

Projectlocatie

Hardenberg

1
Hardenberg

Contact

Organisatie

Sportservice Hardenberg

Projectleider

Jan Jaap Boessenkool

Volg ons