MINOLTA DIGITAL CAMERA

Meedoen in Grubbenvorst

Animatie over Grubbenvorst Online

Over dit project

Doel van dit verspreidingsproject is om met gebruik van het bestaande brede digitale dorpsplatform Grubbenvorst-Online, kwetsbare oudere inwoners van Grubbenvorst op basis van wederkerigheid in staat te stellen om mee te blijven doen in hun lokale sociale omgeving. Zij worden op een eenvoudige wijze in staat gesteld om sociale verbindingen te maken, lokale voorzieningen te gebruiken voornamelijk op het gebied van welzijn en daarmee volwaardig te participeren in hun omgeving.
Het beoogde resultaat van dit project betreft de doorontwikkeling, opschaling en verspreiding van het digitale dorpsplein Grubbenvorst-Online, waarop ouderen van 65 + die wonen en leven in en rondom de dorpskern van Grubbenvorst hun weg vinden en actief zijn op het digitale dorpsplein. Dit op basis van wederkerigheid.

Het project richt zich direct op de 1147 65-plussers van Grubbenvorst. Het doel is om binnen de projectperiode 150 extra kwetsbare ouderen te registreren en alle mogelijkheden van het platform te laten ervaren.

Doel van het project

Het beoogde resultaat van dit project betreft de doorontwikkeling, opschaling en verspreiding van het digitale dorpsplein Grubbenvorst-Online, waarop ouderen van 65 + die wonen en leven in en rondom de dorpskern van Grubbenvorst hun weg vinden en actief zijn op het digitale dorpsplein. Dit op basis van wederkerigheid (er dingen komen halen maar hier ook iets voor terug gaan doen). Dit laatste bijvoorbeeld door mee te schrijven aan artikelen en het maken van filmpjes voor het digitale dorpsplein, door als vrijwilliger actief te worden of het incidenteel verlenen van hand en spandiensten voor dorpsgenoten. Dit moet in de loop van het project uitmonden in:
• 150 ouderen (65+) in Grubbenvorst die gebruik maken van het digitale dorpsplein.
• Ervaren positief effect op hun deelname aan dorpsactiviteiten.
• Ervaren effecten op de frequentie van en tevredenheid over sociale contacten in hun eigen leefomgeving.
• Ervaren effecten op (verminderde) gevoelens van eenzaamheid.
Voor de uitvoering van een evaluatie op resultaat en proces wordt gebruik gemaakt van de expertise van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

Projectlocatie

Grubbenvorst

1
Grubbenvorst

Contact