Meer bewegen met uw Smartphone Header

Meer bewegen door gebruik van uw Smartphone

Over dit project

Bewegingsmeters zijn effectief bij het stimuleren van meer bewegen. Iedere moderne Smartphone heeft tegenwoordig een ingebouwde bewegingsmeter. Soms gekoppeld aan een app om de leefstijl in beeld te brengen of anders kan hiervoor een aparte app gedownload worden. Waarom wordt het gebruik van de Smartphone nog weinig ingezet bij de begeleiding van ouderen met een chronische aandoening? Waarschijnlijk omdat de mogelijkheden van de Smartphone om ouderen te ondersteunen bij het bereiken van een actieve leefstijl nog onvoldoende bekend zijn. Daarom zal in dit project een keuzewijzer voor apps die meer bewegen stimuleren ontwikkeld en getest worden door studenten van diverse opleidingen van Zuyd Hogeschool. Vervolgens zal de keuzewijzer gebruikt worden bij een tiental huisarts- en fysiotherapiepraktijken in de regio Limburg. In deze praktijken worden patiënten gescreend met een korte vragenlijst over hun beweegpatroon. De mensen die minder bewegen dan de norm voor gezond bewegen, krijgen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een extra consult waarbij de praktijkondersteuner of fysiotherapeut hen helpt bij het kiezen van een goede app en hen zal coachen bij het realiseren van hun voornemen om meer te bewegen.

Doel van het project

Met dit project willen wij het gebruik van de Smartphone om bewegen te stimuleren introduceren bij ouderen met een chronische aandoening die met enige regelmaat de praktijkondersteuner of een fysiotherapeut bezoeken.

Looptijd

1 november 2016 - 30 april 2018

Activiteiten

Het project bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Nov 2016-Jan 2017 Ontwikkelen van de keuzewijzer op basis van bestaande kennis en ervaringen met beweegapps en behoeften van gebruikers. Methodiek User Centered Design (UCD): literatuuronderzoek, cocreatie en testen van de keuzewijzer door studenten in samenwerking met ouderen en praktijkondersteuners.

Stap 2: Febr 2017-Maart 2018 Stapsgewijze ingebruikname van de keuzewijzer bij de deelnemende huisarts,-en fysiotherapiepraktijken. Methodiek begeleide implementatie: Praktijkondersteuners en fysiotherapeuten worden geschoold en de ervaringen van ouderen worden gemonitord via interviews en vragenlijsten. Tevens wordt een gebruikerspanel samengesteld dat aanpassingen en verbeteringen aan de keuzewijzer test.

Stap 3: Maart 2017-April 2018 Evaluatie van de gebruik van de keuzewijzer, de apps en de begeleiding door de praktijkondersteuner/fysiotherapeut. Methodiek procesevaluatie: Bij de evaluatie zal gekeken worden naar aantallen en karakteristieken van de ouderen, en naar redenen om wel of niet de keuzewijzer te gebruiken. Tevens wordt het effect van het gebruik van de Smartphone app op het beweeggedrag gemeten en wordt gevraagd naar ervaringen met de interventie.

Stap 4: April 2018 Opstellen van een implementatiehandlleiding op basis van de uitkomsten en bevindingen uit stap 2 en 3.

Projectlocatie

Heerlen
Nederland

1
Heerlen
Nederland

Contact

Organisatie

Zuyd University of Applied Sciences

Projectleider

Renée Verwey

Volg ons