65+ Horizon

Meer veerkracht, langer thuis met Aikido65+

Over dit project

Aikido65+ is een vernieuwende interventie met gerichte en geïntegreerde aandacht voor fysieke, mentale en sociale vaardigheden voor een groep ouderen die zich minder goed thuis voelt bij het reeds bestaande beweeg-aanbod.

Ouderen (65-plussers) verlagen hun kwetsbaarheid en verhogen hun veerkracht en weerbaarheid door mee te doen aan Aikido65+ om daarmee nu, en op latere leeftijd beperkingen zo lang mogelijk tegen te gaan. Dit resulteert in een betere toerusting om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Op acht locaties, met name in Midden-Nederland, wordt het Aikido65+ programma twee maal uitgevoerd.

Doel van het project

De doelen van het project Aikido65+ zijn:
Het in de markt zetten van het nieuwe Aikido65+ programma voor alleenstaande niet dementerende ouderen met een beperking zodat zij in staat gesteld worden zolang mogelijk en op een prettige manier zelfstandige thuis te wonen.

Meer informatie

Bekijk de website van Aikido65+

Looptijd

15 juni 2016 - 31 maart 2018

Projectlocaties

Amstelveen
Nederland

West
Amsterdam
Nederland

Amsterdam-Zuid
Amsterdam
Nederland

Arnhem
Nederland

Hilversum
Nederland

Hoorn
Nederland

Huizen
Nederland

Landsmeer
Nederland

Leiden
Nederland

1
Amstelveen
Nederland
2
West
Amsterdam
Nederland
3
Amsterdam-Zuid
Amsterdam
Nederland
4
Arnhem
Nederland
5
Hilversum
Nederland
6
Hoorn
Nederland
7
Huizen
Nederland
8
Landsmeer
Nederland
9
Leiden
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Bedrijfsaikido Nederland

Projectleider

Jeanette Tanis