Meetellen banner 50%

Meetellen in Amsterdam

Over dit project

Meetellen in Amsterdam is een onderzoeksbureau voor en door mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben op het gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid.

Er worden door ervaringsdeskundige panelleden, medewerkers en onderzoekers verschillende soorten onderzoek gedaan. Meetellen biedt de medewerkers in het team een goede omgeving om in het kader van herstel en (arbeids)participatie te werken en door te groeien.

Meetellen start in Amsterdam, naar voorbeeld van Meetellen in Utrecht, met een ontwikkelpraktijk met kleine pilots en opdrachten. Daarmee wordt gebouwd aan de organisatie, het team, het cliëntenpanel en het netwerk.

Doel van het project

Doel is het opzetten van een sociaal onderzoeksbureau met een driedubbele doelstelling:
(1) een ondernemend en op termijn zelfstandig (duurzaam) sociaal onderzoeksbureau, met
(2) betekenisvolle herstel- en arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking (directe participatie), die een bijdrage leveren aan
(3) betere kwaliteit van zorg en samenleving door meer impact van de doelgroep zelf (behoefte bekend en eigen regie).

Looptijd

1 september 2019 - 1 januari 2021

Projectlocatie

Wg-Plein
Amsterdam
Nederland

1
Wg-Plein
Amsterdam
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting De Omslag

Projectleider

Esmeralda van der Naaten

Volg ons